PPR

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed, der understøtter dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer og støtter forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling.

Voksne

Voksne

Læs om tilbud til voksne med stamme- og/eller stemmevanskeligheder her

 

Tilbud til forældre

Tilbud til børn i alderen 0-5 år

Tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år