PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed, der understøtter dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer og støtter forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling.

"De Utrolige År"

PPR tilbyder kursus for forældre til børn i alderen 1- 8 år. Er der i hjemmet mange konflikter, megen skæld ud og dårlig stemning.

"KIFF"

PPR tilbyder Kursus i Fælles Forældreansvar for forældre, der er blevet skilt. Et kursus i samarbejde om børn efter skilsmisse.

"Cool kids"

Hos PPR i Randers har vi gruppeterapeutiske forløb for børn med angst og deres forældre.