Åben rådgivning

Åben telefonisk rådgivning

Ønskes der åben fysioterapeutisk rådgivning sendes en mail til fysioterapeut Ulla Jakobsen på mail ulla.jakobsen@randers.dk. I mailen oplyser du det telefonnr., som du ønsker at blive kontaktet på. I emnefeltet skriver du åbenrådgivning.

Det oplyses, at e-mail ikke er et sikkert medie, da udenforstående på ulovlig vis kan sikre sig adgang til informationen. Derfor opfordres du til ikke at oplyse personfølsomme oplysninger. Vælger du at oplyse CPR-nr. m.m., gør du det på eget ansvar.

Du vil kunne forvente at blive ringet op inden for en uge.

Hvilke problemstillinger kan der rettes henvendelse med?

Ved bekymring for barnets sansemotoriske udvikling f.eks., grovmotorik, finmotorik, sansebearbejdning og daglige færdigheder.

Det kan eksempelvis være:

  • Barnet udvikler sig ikke motorisk som sine jævnaldrende

  • Barnet har svært ved at kravle, gå eller håndtere mindre legetøj

  • Barnet har svært ved selv at tage tøj af og på

  • Barnet har en adfærd hvor i mistænker der er sansebearbejdningsvanskeligheder. F.eks. i form af det er langsommere, mere passiv eller aktiv og urolig end jævnaldrende

Vejledningen

  • I vil kunne drøfte jeres bekymring for barnet med en fysioterapeut og der vil blive rådgivet og vejledt på baggrund af jeres dialog

  • I vejledningen vil fysioterapeuten vurdere, om der er behov for yderligere tiltag

  • Det vil være muligt at sende et lille filmklip af barnet, som kan være omdrejningspunktet for rådgivningen.