Åben rådgivning

Åben telefonisk rådgivning

Onsdag 13.00-14.00 er der mulighed for åben fysioterapeutisk rådgivning.

Kontakt Ulla Jakobsen på telefon 2374 6142 eller mail Ulla.Jakobsen@randers.dk

Hvilke problemstillinger kan der rettes henvendelse med?

Ved bekymring for barnets sansemotoriske udvikling f.eks., grovmotorik, finmotorik, sansebearbejdning og daglige færdigheder.

Det kan eksempelvis være:

  • Barnet udvikler sig ikke motorisk som sine jævnaldrende

  • Barnet har svært ved at kravle, gå eller håndtere mindre legetøj

  • Barnet har svært ved selv at tage tøj af og på

  • Barnet har en adfærd hvor i mistænker der er sansebearbejdningsvanskeligheder. F.eks. i form af det er langsommere, mere passiv eller aktiv og urolig end jævnaldrende

Vejledningen

  • I vil kunne drøfte jeres bekymring for barnet med en fysioterapeut og der vil blive rådgivet og vejledt på baggrund af jeres dialog

  • I vejledningen vil fysioterapeuten vurdere, om der er behov for yderligere tiltag

  • Det vil være muligt at sende et lille filmklip af barnet, som kan være omdrejningspunktet for rådgivningen.