Hvordan inddrages PPR?

PPR inddrages oftest i forbindelse med et netværksmøde/tværfagligt gruppemøde med deltagelse af forældre og personale

Beslutningen om at inddrage PPR sker som udgangspunkt gennem en drøftelse mellem forældre og dagtilbud. Når PPR er inddraget i forhold til et barn, samarbejdes der som udgangspunkt tæt med alle de primære voksne omkring barnet, dvs. både forældre og personalet i dagtilbuddet. PPR kan ikke inddrages i forhold til et navngivent barn uden forældrenes samtykke.  

Som udgangspunkt sker inddragelse af PPR ved et netværksmøde/et tværfagligt gruppemøde i dagtilbuddet, hvor forældre, personale, ledelse og PPR deltager.  

Kontakt til PPR uden om dagtilbuddet

Forældrene har mulighed for at kontakte PPR uden om dagtilbuddet, men som udgangspunkt indleder PPR ikke et samarbejde om et barn uden inddragelse af dagtilbuddet. Er man som forælder bekymret for sit barn, skal man derfor i første omgang kontakte dagtilbuddets personale, der kender barnet.  

Ønsker man som forælder anonym rådgivning fra PPR, dvs. at man ikke ønsker at oplyse navn eller dagtilbud, kan man bede om en tid i Åben Rådgivning.

Åben Rådgivning