Hvornår inddrages PPR?

Hvis man som forældre er bekymret for sit barns udvikling eller trivsel, skal man i første omgang tage kontakt til sit barns dagtilbud.

Som forælder eller professionel kan man være bekymret for et barns udvikling og trivsel. Forud for inddragelse af PPR skal der være arbejdet med udfordringen i hjemmet og i dagtilbuddet, evt. med inddragelse af interne ressourcepersoner i dagtilbuddet.

PPR inddrages først, når det i fællesskab mellem forældre, det pædagogiske personale og dagtilbuddets ledelse vurderes, at der er behov for ekstern bistand.

Hvilke vanskeligheder inddrages PPR i?

Inddragelse af PPR beror altid på en afgørelse i den individuelle sag, men følgende er eksempler på vanskeligheder, hvor inddragelse af PPR kan være relevant:

  • Generel forsinket udvikling og problematikker omkring modenhed
  • Vanskeligheder ved at koncentrere sig
  • Følelsesmæssige vanskeligheder, fx at barnet ofte er ked af det eller angst.
  • Udfordringer i familien, fx problematikker omkring samvær eller opdragelse
  • Sociale vanskeligheder, fx at barnet har vanskeligt ved at forstå andres signaler eller grænser.
  • Vanskeligheder med udtale eller stammen
  • Vanskeligheder ved at lære ord og udvikle sprog
  • Hørenedsættelse
  • Sansemotoriske vanskeligheder i betydelig grad og vanskeligheder ved at udføre almindelige daglige aktiviteter.

Ønsker du som forælder eller professionel at drøfte sin bekymring for et barn med PPR, se punktet ”Hvordan inddrages PPR” i menuen til venstre.