Om PPR 0-5 år

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) støtter dagtilbud i arbejdet med at skabe inkluderende miljøer og hjælper forældre og pædagoger med at skabe gode rammer for barnets udvikling og trivsel.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn 0-5 år:

  • at understøtte dagtilbud i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
  • at støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling

Støtte til dagtilbud

I Randers Kommune er der fokus på dagtilbuds evne til at inkludere, så et lavere antal børn visiteres til specialpædagogiske tilbud (specialgrupper/-dagtilbud). Der arbejdes derfor målrettet på at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer, og PPR understøtter dette ved:

  • at yde rådgivning og vejledning i forhold til de involverede fagpersoner, børn og forældre.
  • at gennemføre kvalificerede faglige udredninger i forhold til børn med udviklings- og læringsmæssige vanskeligheder.
  • at undervise børn med specifikke sproglige vanskeligheder på Talepædagogisk Center Randers (TCR)

Såfremt børn visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres trivsel og udvikling der ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.

Støtte til forældre

I PPR Randers er der ligeledes fokus på at  støtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres barns udvikling.
Det sker i overvejende grad gennem råd og vejledning ved netværksmøder og gennem samtaleforløb, men kan også være gennem længerevarende kursusforløb sammen med andre forældre.

Læs mere om kurset "De utrolige År"