Fremskudte socialrådgivere

Udgangspunktet for den fremskudte socialrådgivers arbejde er barnets trivsel. Det betyder, at den fremskudte socialrådgiver har behov for informationer fra både skole og hjem om elevens trivsel og udvikling.

Den fremskudte socialrådgiver arbejder med at støtte hjemmet i arbejdet med at sikre barnets trivsel. Kontakten mellem den enkelte familie og den fremskudte socialrådgiver skabes oftest ved, at den fremskudte socialrådgiver deltager i et netværksmøde, når det vurderes at være relevant ift. barnet og familien.

Den fremskudte socialrådgivning retter sig både mod familier og professionelle.

Familier

I forhold til familier og børn kan der tilbydes et kortere samtale forløb med den fremskudte socialrådgiver for at sikre en hurtig og forbyggende indsats omkring familien. Andre eksempler på opgaver for den fremskudte socialrådgiver:

  • Samtaler med børn der har det svært pga. forældrenes skilsmisse.
  • Samtale med forældre der er blevet skilt og ønsker hjælp for at skabe en bedre kommunikation og dialog.
  • Samtale med forældre der har svært ved at sætte grænser for deres børn.
  • Afklarende forløb hvor forældre og dagtilbud ser forskellig adfærd hos barnet.

Ønsker man som forælder anonym rådgivning fra en fremskudt socialrådgiver, dvs. at man ikke ønsker at oplyse navn eller skole, kan man bede om en tid i Åben Anonym Rådgivning.

Åben Anonym Rådgivning

Dagtilbuddets personale

I forhold til personale i dagtilbuddene er den fremskudte socialrådgiver tilgængelig med:

  • Sparring og generel information omkring sagsforløb, lovgivning mv.
  • Vejledning og rådgivning vedr. lovgivningen om eks. underretningspligt samt proceduren omkring at lave en underretning vedr. bekymring for et barn.