Fysioterapeuten

Fysioterapeuten bliver inddraget, når barnet formodes at have sansemotoriske vanskeligheder eller være forstyrret i bearbejdningen af sanseindtryk.

Fysioterapeuten tager kontakt til forældre og dagtilbud for at planlægge undersøgelsen. Undersøgelsen består af tests og observation af barnet i dagligdagsaktiviteter. Undersøgelsen kan foregå på Talepædagogisk Center, i barnets dagtilbud eller i hjemmet. Forældrene har mulighed for at være til stede ved undersøgelsen.

Undersøgelsen munder ud i et møde med forældre og de implicerede parter fra dagtilbuddet, hvor fysioterapeuten informerer om resultatet fra undersøgelsen. Ved mødet vejleder fysioterapeuten forældre og dagtilbud i relevante sansemotoriske aktiviteter, som de kan støtte barnet i at øve. Eller fysioterapeuten giver ideer til, hvordan man kan regulere og justere omgivelserne, så barnet bedre kan bearbejde sanseindtryk.

Den fysioterapeutiske indsats koordineres med de øvrige faggrupper fra PPR, når disse også er involveret i at undersøge barnet