Børn mellem 0 - 2,11år

Ved bekymring for barnets sansemotoriske udvikling og færdigheder i dagligdagen

Børn som er udfordret sansemotorisk, kan have svært ved at kravle, rejse sig og gå. De kan også have svært ved at holde ved en gaffel eller håndtere mindre legetøj, eller de kan have svært ved at tage tøj af og på. 

 Ved bekymring for barnets måde at bearbejde sanseindtryk på

Når børn har udfordringer i forhold til sansebearbejdning, kan det komme til udtryk i deres adfærd. Det kan i forhold til andre børn f.eks. gøre, at de opleves langsomme, tilbageholdende, hyperaktive, motorisk urolige, sensitive. Dette i en sådan en grad, at det har betydning for deres evne til at lære konkrete færdigheder, og forhindrer dem i at udvikle sig i samspil med andre.