Børn mellem 3 - 5 år

Ved bekymring for barnets sansemotoriske udvikling eller sansebearbejdning

Der er mulighed for at kontakte fysioterapeuten pr. telefon i åben rådgivning. Dette tilbud henvender sig til pædagogisk- og sundhedsfagligt personale samt forældre.
Her er der mulighed for vejledning i forhold til den sansemotoriske udvikling f.eks. grovmotorik, finmotorik, sansebearbejdning og daglige færdigheder.

Åben rådgivning

Når børn har udfordringer i forhold til sansebearbejdning, kan det komme til udtryk i deres adfærd. Det kan f.eks. gøre, at de opleves langsomme, tilbageholdende, hyperaktive, motorisk urolige eller sensitive i forhold til de fleste børn og i en sådan grad, at det har betydning for deres evne til at lære konkrete færdigheder og forhindrer dem i at udvikle sig i samspil med andre.

Her tilbyder vi i PPR forskellige kurser omkring sansebearbejdning.

Kursus i sansebearbejdning til forældre og barnets primære pædagog
Kursus i sansebearbejdning til pædagogisk personale