Børn mellem 4 - 6 år

Har barnet sammensatte svære sproglige og motoriske vanskeligheder, kan der i samråd med talehørekonsulent tilbydes sproggruppeforløb med fysioterapeutisk opfølgning. 

Læs mere om Sproggrupper her