Talekonsulenten

Talekonsulentens arbejde er at foretage talepædagogiske vurderinger og yde talepædagogiske bistand til børn og til de voksne, der er omkring barnet.

Inddragelsen af talekonsulenten sker typisk ved, at bekymringen vedrørende barnets sprog drøftes på et tværfagligt gruppemøde i barnets dagtilbud. Deltagerne på mødet er forældre, medarbejdere i dagtilbuddet og relevante faggrupper fra PPR.

Nogle gange er de oplysninger, der kommer frem på mødet tilstrækkelige til, at talekonsulenten kan lave en faglig vurdering. Talekonsulentens indsats kan i sådanne tilfælde bestå i at give råd og vejledning til hjem og pædagogisk personale.

Har barnet stammen eller stemmevanskeligheder oplyses om de informationsmøder, der afholdes inden for disse områder.

Talepædagogisk vurdering

Andre gange har talekonsulenten brug for yderligere oplysninger for at lave en vurdering af problematikken. På mødet aftales, hvordan de oplysningerne skal indhentes. Dette kan bl.a. ske ved en talepædagogisk undersøgelse eller observation af barnet. En undersøgelse kan bestå i nogle tests og almindelig samtale med barnet, og den kan foregå i Talepædagogisk Center eller i barnets dagtilbud. Forældre vil ofte have mulighed for at være til stede ved undersøgelsen. Efter undersøgelsen vil talekonsulenten vurdere, om der er behov for at yde yderligere talepædagogisk bistand til barnet.

Talepædagogisk bistand

Talepædagogisk bistand kan gives direkte til barnet, men oftest vil de voksne omkring barnet være de primære personer i indsatsen, og de vil blive vejledt af talekonsulenten i, hvordan de skal arbejde med vanskelighederne. Efter en periode vil man vurdere, om der fortsat behov for talepædagogisk bistand. Viser de sproglige vanskeligheder sig ikke at blive overvundet ved denne indsats, kan talekonsulenten i samarbejde med forældrene vælge at indstille barnet til et gruppetilbud i Talepædagogisk Center. Denne mulighed gælder kun for børn under skolealderen.

Grupper i Talepædagogisk Center