Sproggrupper

På Talepædagogisk Center tilbyder vi gruppeforløb til børn i alderen ca. 4 til 6 år med forskellige sproglige vanskeligheder, og som ikke profiterer tilstrækkeligt af den talepædagogiske indsats, der har været ydet i samarbejde med den talekonsulent, der er tilknyttet barnets dagtilbud

Optagelse i gruppen sker i samarbejde med dagtilbuddets talekonsulent. Det forudsættes, at der forinden har været et forløb med vejledning/undervisning, hvor forældre, pædagoger og talekonsulent har samarbejdet om at afhjælpe barnets vanskeligheder.

Vi har to forskellige sproggruppeforløb:

  1. Sproggruppe I er en endagsgruppe. Børnene undervises tre timer én gang om ugen i 15 uger.
  2. Sproggruppe II er en todagsgruppe. Børnene undervises tre timer to gange om ugen i 15 uger. Cirka midt i forløbet kan der eventuelt være en evaluering med forældre. Der er mulighed for besøg i barnets hjem.

Til begge grupper er tilknyttet en psykolog og en fysioterapeut, som inddrages, hvor det er relevant.

Undervisningen

Undervisningen består af legeprægede aktiviteter, hvor der fokuseres på barnets kommunikation og sprogets indhold i relation til de sproglige vanskeligheder, gruppens børn har. Forældrene informeres om arbejdet via det enkelte barns arbejdsmappe og ved personlig kontakt. Der er en klar forventning til, at forældre og dagtilbud støtter op om arbejdet i sproggruppen og accepterer at blive inddraget i og deltager aktivt i arbejdet med børnenes vanskeligheder.

Det forventes således at:

  • forældre og pædagoger arbejder dagligt med det udleverede materiale.
  • forældre deltager minimum én gang i gruppeundervisningen (todagesgruppe).
  • pædagoger deltager én gang i gruppeundervisningen (todagesgruppe).
  • forældre deltager i midtvejsevaluering (todagesgruppe).
  • forældre og pædagoger deltager i den afsluttende evalueringssamtale.

Der foretages en motorisk screening af alle børn i gruppen. I de tilfælde hvor fysioterapeuten vurderer, at det er relevant, foretages en motorisk undersøgelse af barnet, og der tilbydes motorisk træning.

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår på:
Talepædagogisk Center, Randers (Gudenåcenteret)
Gl. Stationsvej 9, 2.th., 8920 Randers SV

Børnene har mulighed for at blive hentet og bragt med taxa.