Marte Meo

Marte Meo er en videobaseret vejledningsmetode. I Talepædagogisk Center anvendes metoden til at styrke sprogtilegnelsen

Ved Marte Meo ses på, hvad barnet kan, og hvordan det bedst får støtte til sin udvikling på det sproglige område. Metoden er anerkendende og udviklingsstøttende.

Marte Meo anser relationen og samspillet som det, der udvikler mennesker.

Hypotesen bag Marte Meo er, at vi lærer af vores egen succes.

Fordelen ved at observere samspil og kommunikation ved hjælp af videooptagelser er, at vi kan analysere meget detaljeret og få øje på hurtige blikke, smil og god energi i samspillet, som vi ofte overser i hverdagen.

Når vi arbejder med Marte Meo har vi fokus på det, der lykkes. Man arbejder med:

  • at konstatere i stedet for at stille spørgsmål til barnet.
  • at give barnet ord for sig selv og sin omverden.
  • at den voksne skaber en struktur i forhold til barnets udviklingsalder.

Forældrene eller pædagogen formulerer et mål med indsatsen.

Det praktiske arbejde

Vi laver tre små film og tre tilbagemeldinger. Der filmes og laves tilbagemeldinger med ca. en uges mellemrum.

Første gang, der filmes, sker det i ca. 10 min. med en struktureret og en ustruktureret situation. De øvrige gange filmes ca. 7 min. med sprogligt samspil.

Der sættes en time af til tilbagemelding.

Målformuleringen styrer forløbet. Ved hver tilbagemelding analyseres på, om situationen har nærmet sig målet.

Forældrene og pædagogen får et arbejdspunkt, som de skal øve og praktisere i relation med barnet. Arbejdspunktet er et af de fem Marte Meo-principper.

De fem Marte Meo-principper:

1. Følge initiativ ved at:

  • vente
  • gentage
  • benævne handling (gøren)
  • benævne følelser (væren)

2. Positiv bekræftelse af initiativ

3. Sætte ord på egne og andres initiativer

4. Turtagning

5. Positiv ledelse ved at:

  • skabe god følelsesmæssig stemning
  • opstille en struktur for barnet i forhold til udviklingsniveau
  • følge, benævne og bekræfte initiativer og lave turtagning

Henvisning og kontakt

Henvisning til et Marte Meo-forløb sker gennem den talekonsulent, der er tilknyttet dagtilbuddet. En henvisning vil ske efter en talepædagogisk vurdering af barnets sprog.