Om Talepædagogisk Center

Talepædagogisk Center yder kvalificeret specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne med tale-, sprog-, og hørevanskeligheder. For at få hjælp på centret skal det enkelte barn i forvejen modtage talepædagogisk bistand ved PPR.

Centret rummer forskellige aktiviteter, der omfatter såvel undersøgelse, rådgivning og vejledning som undervisning. Undervisning foregår både på gruppebasis og individuelt.

Arbejdet med børn sker i et tæt samarbejde med børnenes forældre, dagplejere, pædagoger og lærere. Inddragelse af talekonsulent vil typisk ske efter, at man i dagtilbud eller på skole har afholdt tværfaglige gruppemøder, og i samarbejde med forældrene er blevet enige om inddragelse af PPR. For at komme i betragtning til et gruppetilbud skal talekonsulent, forældre og dagtilbud i forvejen have samarbejdet om en indsats i hjem og dagtilbud. 

På centret arbejder et tværfagligt team bestående af talekonsulenter, fysioterapeuter, psykologer og en praktisk medhjælp.

Åben rådgivning

Vi har også en åben rådgivningsfunktion i relation til børn, der har problemer med stemmen eller børn, der stammer. Her kan forældre og andre voksne omkring barnet deltage i informationsmøder, uden at PPR er inddraget via dagtilbuddet.

Organisering

Talepædagogisk Center, Randers ligger centralt placeret i Randers by og hører organisatorisk under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Center for Læring, Kommunikation og Trivsel.

Talepædagogisk Center er oprettet med henblik på at yde kvalificeret specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne med tale-, sprog-, og hørevanskeligheder.