Hvordan inddrages PPR?

PPR inddrages oftest i forbindelse med et netværksmøde med deltagelse af forældre og personale.

Beslutningen om at inddrage PPR sker som udgangspunkt gennem en drøftelse mellem forældre og skole.

Når PPR er inddraget i forhold til en elev, samarbejdes der som udgangspunkt tæt med alle de primære voksne omkring eleven, dvs. både forældre og skolens personale.

PPR kan ikke inddrages i forhold til en navngiven elev uden forældrenes samtykke.  

Som udgangspunkt sker inddragelse af PPR ved et netværksmøde på skolen, hvor forældre, skolens personale og ledelse samt PPR deltager.

Kontakt til PPR uden om skolen

Forældre har mulighed for at kontakte PPR udenom skolen, men som udgangspunkt indleder PPR ikke et samarbejde om en elev uden inddragelse af skolen.

Er man som forælder bekymret for sit barn, skal man derfor i første omgang kontakte skolens personale, der kender barnet/den unge, eller evt. skolens ledelse.  

Ønsker man som forælder anonym rådgivning fra PPR, dvs. at man ikke ønsker at oplyse navn eller skole, kan man bede om en tid til åben rådgivning. 

Åben Anonym Rådgivning