Børn og unge der stammer

Talepædagogisk Center, Randers tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til børn, der stammer og/eller har løbsk tale.

Det er normalt, at børn i 2-5 års alderen i forbindelse med den sproglige udvikling har en periode med stammen. Nogle børn stammer ganske let, mens andre har det mere besværligt med talen. For langt de fleste børns vedkommende ophører stammen dog helt af sig selv efter et stykke tid. Har barnet stammet i en periode på få måneder, eller er der bekymring omkring stammen, bør dette drøftes med en talekonsulent, som kan formidle kontakt til vores stammeteam med efterfølgende indbydelse til et stammeinformationsmøde.

Stammeinformationsmøde

Stammeinformationsmøde om stammen for forældre, pædagoger, lærere og andre afholdes ca. hver 6. uge kl. 17-18.30. Udover informationer om stammen fortælles på mødet om relevante stammetilbud til de enkelte børn, fx stammekurser.

Stammeinformationsmøde

Stammekursus

Stammekurser varieres efter børnenes alder og behov. Det kan dreje sig om ugekursus, 9-ugers kursus eller et periodeinddelt kursus for skolebørn.

Alle kursustilbud omfatter inddragelse af forældre, lærere og pædagoger. Hvert kursus afsluttes med en afsluttende konference med forældre.

Målet for kurser for skolebørn fra 6-18 år er:

  • at få kendskab til og arbejde med stammeteknikker.
  • at mindske stammen og stammeundgåelser.
  • at lære at tale med en let og flydende sammen.
  • at mindste taleangsten.
  • at blive god til at kommunikere.
  • at møde andre, der stammer.

Der er mulighed for taxakørsel til og fra stammekurserne.

Individuel stammevejledning

Individuel stammevejledning tilpasses efter barnets alder og behov. Det kan f.eks. være en uddybelse af stammeinformationsmødet målrettet det enkelte barn. Omfanget er 1-2 samtaler, hvor både forældre og barn deltager.