Om Talepædagogisk center

Talepædagogisk Center yder kvalificeret specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne med tale-, sprog-, og hørevanskeligheder.

Centret rummer forskellige aktiviteter, der omfatter såvel undersøgelse, rådgivning og vejledning samt undervisning. Undervisningen foregår både på gruppebasis og individuelt.

Arbejdet med børn foregår i et tæt samarbejde med børnenes forældre, pædagoger og lærere. For at få hjælp på centret skal det enkelte barn i forvejen modtage talepædagogisk bistand ved PPR. Inddragelse af talekonsulent vil typisk ske efter, at man på skolen har afholdt netværksmøde og i samarbejde med forældre er blevet enige om at inddrage PPR.

På centret arbejder et tværfagligt team bestående af talekonsulenter, fysioterapeuter, psykologer og en praktisk medhjælp.

Åben rådgivning

Vi har også en åben rådgivningsfunktion i relation til børn, der har problemer med stemmen, eller børn, der stammer. Her kan forældre og andre voksne omkring barnet deltage i informationsmøder, uden at PPR er inddraget via skolen.

Organisering

Talepædagogisk Center, Randers ligger centralt placeret i Randers by og hører organisatorisk under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Center for Læring, Kommunikation og Trivsel. Talepædagogisk Center er oprettet med henblik på at yde kvalificeret specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne med tale-, sprog-, og hørevanskeligheder.