Indstilling til fysioterapeutisk vurdering

Hvis de øvrige muligheder ikke er dækkende, kan børn fra 0 til 2.11 år indstilles til fysioterapeutisk vejledning og evt. undersøgelse.

Ved indstilling skal man følge en af følgende procedurer:

Ved bekymring for et barns sansemotoriske udvikling og færdigheder i dagligdagen

 • Daginstitutionspersonalet udfylder Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU) for at tydeliggøre barnets udviklingsniveau og kompetence.

 • Er barnet mere end 3 mdr. forsinket ifølge DPU inden for grovmotorik, finmotorik eller daglige færdigheder, kan barnets udfordringer drøftes på Tværfaglig Gruppemøde (TG).

 • På TG mødet vurderes det, om barnets udfordringer kvalificerer henvisningen til fysioterapeutisk vejledning og evt. undersøgelse.

 • Når Inddragelsesskemaet til PPR udfyldes, beskriver forældre og personale, hvordan udfordringerne viser sig i dagligdagen. Her anvendes ligeledes DPU.

 • PPR-inddragelsesskema og DPU-beskrivelse sendes samlet til ppr@randers.dk (private institutioner sender via digital post).

 • Hvis der allerede er en PPR-sag (psykolog- el. talesag), er det nok at sende referatet fra TG-møde/netværksmødet sammen med DPU’en.

Ved bekymring for et barns måde at bearbejde sanseindtryk på

 • Ved bekymring for barnets måde at bearbejde sanseindtryk på, udfyldes ”Spørgeskema om bearbejdning af sanseindtryk hos børn 0 - 2,11 år” af forældre og institutionen i fællesskab (find skema nederst på siden).
  Hvis der er mistanke om sansemotoriske vanskeligheder, udfyldes TRASMO eller DPU.

 • Når Inddragelsesskemaet til PPR udfyldes, beskriver forældre og personale, hvordan udfordringerne viser sig i dagligdagen. Her kan anvendes DPU.

 • PPR-inddragelsesskema og spørgeskemaet sendes samlet til ppr@randers.dk (private institutioner sender via digital post).

 • Hvis der allerede er en PPR-sag, er det nok at sende referatet fra TG-mødet/netværksmødet sammen med spørgeskemaet.

Spørgeskema om bearbejdning af sanseindtryk hos børn 0 - 2,11 år