Elektronisk journal

Ved inddragelse af PPR oprettes automatisk en elektronisk journal på barnet, hvor PPR kan opbevare dokumenter og lave journalnotater om forløbet.

Ved samarbejde om et navngivent barn er PPR, jf. Forvaltningsloven, forpligtet til at føre journal. Den elektroniske journal er kun tilgængelig for PPR, men forældre har ret til aktindsigt.

Journalen destrueres efter barnets 22. år, medmindre andet er aftalt.