Kontakt PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn 0-18 år:

  • at understøtte dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
  • at støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling

Adresse: Gl. Stationsvej 9, 2. 
               8940 Randers
               ppr@randers.dk

Telefon:  89 15 57 60

 

Mødelokaler