Fysioterapeuter

Fysioterapeuten bliver inddraget i dagtilbuddet, når barnet formodes at have sansemotoriske vanskeligheder eller være forstyrret i bearbejdningen af sanseindtryk.