Fysioterapeuter

Fysioterapeuten kan inddrages, når barnet formodes at have sansemotoriske vanskeligheder herunder udfordringer med sansebearbejdning.