Fysioterapeuter

Fysioterapeuten kan inddrages, når barnet formodes at have sansemotoriske vanskeligheder herunder udfordringer med sansebearbejdning.

  

Trine Rimmer Refsgaard
trine.refsgaard@randers.dk
Telefon: 2444 4953

   

Ulla Jakobsen
ulla.jakobsen@randers.dk
Telefon: 2374 6142

Læs mere om procedurer og inddragelse af fysioterapeutisk bistand her