Kompetenceteam

Vi er et nystartet centralt kompetenceteam under PPR Randers. Vi er 4 pædagogiske konsulenter med kompetencer inden for almen- og specialområdet.

Arbejdsområder
● Vi er et vejledende team, som sparrer med det pædagogiske personale
● Praksisnær kompetenceudvikling på gruppeniveau i form af fx co-teaching for det pædagogiske personale omkring inkluderende klasseledelse, forældresamarbejde, relationer mellem børnegrupper og lign.
● Etablering og drift af nye netværk
● Andet lokalt –fx sparring på etablering af mellemformer, førskolegrupper og lign.

Inddragelse af kompetenceteamet
● Der kan etableres kontakt til kompetenceteamet via inddragelsesskemaet på fællesnettet
● Forinden skal ledelsen være orienteret, og skolens eget ressourceteam/PLC’er har som udgangspunkt været i spil
● Indkomne henvendelser fra skolerne fordeles som udgangspunkt ugentligt
● Opgaven definerer vores indsats og dennes varighed

Rammer
● Et forløb indledes med et opstartsmøde, hvor der udarbejdes aftaler om det videre forløb
● Ledelsen inviteres med til opstartsmødet
● Ledelsen orienterer personalet om kompetenceteamets tilstedeværelse på skolen

Kompetenceteam

 

Hanne Borre
hanne.borre@randers.dk
Telefon: 2131 0362

 

 Lene Stisen
lene.stisen2@randers.dk
Telefon: 2131 0300

 

 Rikke Lilholt
rikke.lilholt@randers.dk
Telefon: 2131 0200