Psykologer i PPR

Psykologerne samarbejder med hjem og dagtilbud/skole om at sikre den bedst mulige udvikling, læring og trivsel for børn og unge.

Alle dagtilbud og skoler i Randers Kommune har en psykolog tilknyttet, der kan inddrages i forbindelse med børnegrupper/klasser eller bestemte børn/unge. Psykologen kan give råd/vejledning til forældre og personale, og hvis det vurderes relevant, kan psykologen også foretage observation og testning eller have samtaler med barnet/den unge.

Skolepsykologer

   

Anna Laura Jørgensen (orlov pr. 1/9 2014)
anna.laura.joergensen@randers.dk
Telefon: 89151301

Anne Kristine Stagis
aksp@randers.dk
Telefon: 21311001

   

Birgit Foged
birgit.foged@randers.dk
Telefon: 89154567

   

Ellen Jakobsen
ellen.jakobsen@randers.dk
Telefon: 89151021

   

Hanne Madsen
hanne.madsen@randers.dk
Telefon: 89154575

   

Iben Scheel Dalbach
iben-scheel.dalbach@randers.dk
Telefon: 89151517

   

Ingrid Kjærgaard
Ingrid.kjaergaard@randers.dk
Telefon: 89154570

  

Janette Hoppe
janette.hoppe@randers.dk
Telefon: 89154519

    

Kirsten Bonde
kirsten.helstrup.bonde@randers.dk
Telefon: 89151311

     

Lada Hjorth
lada.hjorth@randers.dk
Telefon: 89154577

    

Lars Lihn
lars.lihn@randers.dk
Telefon: 27535209

    

Louise Grønborg
louise.groenborg@randers.dk
Telefon: 89154569

   

Maria Virhøj Madsen
maria.madsen@randers.dk
Telefon: 89154588

    

Nina Kristensen
nina.foersom.kristensen@randers.dk
Telefon: 89151305

 

Småbørnspsykologer

  

Gaby Brønholt Olesen
gaby.bronholt.olesen@randers.dk
Telefon: 21311227

    

Lene Lomholt
lene.lomholt@randers.dk
Telefon: 89154522

      

Maria Kristensen (barsel)
maria.kristensen@randers.dk
Telefon: 89154523

       

Mette Guldmann Sørensen
mette.guldmann.sorensen@randers.dk
Telefon: 89151301

    

Sanne Thomsen
sanne.thomsen@randers.dk
Telefon: 89154594

    

Stanislawa Misztal
sm@randers.dk
Telefon: 89154571

    

Tine Brinch Hansen
tine.brinch.hansen@randers.dk
Telefon: 89154572