Talekonsulenter

Talekonsulenterne samarbejder med hjem, dagtilbud og skoler om at yde talepædagogisk bistand børn og unge med tale-/sprog-/hørevanskeligheder. Alle dagtilbud og skoler i Randers Kommune har en talekonsulent tilknyttet, der kan inddrages i forbindelse med børnegrupper/klasser eller bestemte børn/unge.

Talekonsulenten kan give råd/vejledning til forældre og personale, og hvis det vurderes relevant, kan talekonsulenten også foretage observation og testning.

   

Anne Mette Lundorff
anne.mette.lundorff@randers.dk
Telefon: 51562105

   

Berit Bruhn Madsen
berit.bruhn.madsen@randers.dk
Telefon: 29265270

   

Birgitte Boje
birgitte.boje@randers.dk
Telefon: 30519017

Bjarne Dalum
bjarne.dalum@randers.dk
Telefon: 29265280

Charlotte Blaabjerg
Charlotte.blaabjerg@randers.dk
Telefon: 29340907

   

Gitte Lassen Dam
gitte.lassen.dam@randers.dk
Telefon: 29362294

   

Hanne Maja Christiansen
hmc@randers.dk
Telefon: 89154581

   

Inge Krøjgaard
inge.kroejgaard@randers.dk
Telefon: 89151422

   

Jette Flattum
jette.flattum@randers.dk
Telefon: 29362293

   

Karen Casper
karen.casper@randers.dk
Telefon: 51162830

   

Lene Damborg Andersen
lene.damborg.andersen@randers.dk
Telefon: 51562106

   

Lilian Thybo
lilian.thybo@randers.dk
Telefon: 29265226

   

Trine Bluhme Knudsen
trine.bluhme.knudsen@randers.dk
Telefon: 20652656

   

Ulla Rosendal Lei
ulla.lei@randers.dk
Telefon: 29362298