Tosprogskonsulent

Tosprogskonsulenten understøtter undervisningen af tosprogede børn og unge i Randers Kommune.

Opgaver


Tosprogskonsulenten skal understøtte opstarten af basisundervisningen i dansk som andetsprog efter behov på distriktsskolen. Tosprogskonsulenten kan vejlede og hjælpe skolerne med at planlægge og tilrettelægge undervisningen, sådan at nytilkomne elever hurtigt får en tilknytning til deres klasse og deltager i de fag, det er muligt, i klassen. Tosprogskonsulenten skal også medvirke til at opstarte og understøtte det udvidede forældresamarbejde.


Tosprogskonsulenten er ansvarlig for den overordnede koordinering og rådgivning i forhold til børn og unge, der ankommer til Danmark og har behov for et undervisningstilbud.