Politisk grundlag

PPR's lovmæssige grundlag er Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven. Derudover arbejder vi ud fra kommunens Børn- og ungepolitik

Den ny folkeskolelov

De seneste ændringer i Folkeskoleloven er blevet betegnet Inklusionslovningen. Disse ændringer medførte også en ny bekendtgørelse og vejledning hertil 

Se folkeskoleloven

Bekendtgørelse til folkeskoleloven

Vejledning til folkeskoleloven specialundervisning

 

Dagtilbudsområdet - lovgrundlag

Lovgrundlag dagtilbudsområdet

 

Afsæt i Børn og Ungepolitikken

Derforuden arbejder PPR ud fra kommunalpolitiske vedtagelser, hvor de overordnede principper er: 

  • Barnet i centrum
  • Helhed i indsatsen
  • Tværfaglighed

PPR har særlig fokus på: 

  • Tidlig indsats
  • Inklusion i almenområdet
  • Barnets kontekst og relationer
  • Forældreinddragelse
  • Differentierede rammer