Cool Kids - for børn med angst

Hos PPR i Randers har vi gruppeterapeutiske forløb for børn med angst og deres forældre.

Nyt hold starter til januar 2018. Ansøgningsskema findes nederst på siden.

Hvem kan deltage?

Gruppeforløbet henvender sig til børn i alderen 10-11 år med en eller anden form for angstproblematik. Det er typisk de børn, hvor forældrene fortæller, at de er meget bekymrede, og skal beroliges hele tiden. De er måske bange for at komme i skole, sove alene etc. Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen, herunder:

 • generaliseret angst
 • separationsangst
 • social angst
 • panikangst
 • angstudløst tvangsadfærd
 • enkelt fobier

Barnet skal ikke nødvendigvis have en diagnose for at deltage.
Forløbet kræver forældredeltagelse, så forældrene skal kunne deltage hver gang og kunne hjælpe børnene med hjemmearbejde.

Hvad er det for noget?

Programmet, der arbejdes ud fra, hedder "Cool Kids" og stammer fra Australien. Det er samme program, som anvendes på Angstklinikken på Århus Universitet. Gruppeforløbet strækker sig over 10 sessioner, og vi mødes onsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPR's lokaler.
Hvis Du har et barn, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er ”Cool Kids” måske et relevant tilbud for jer. 

 1. Dit barn er10-11 år
 2. Angsten forstyrrer dit barns udvikling og dagligdag.
 3. Angsten har stået på over noget tid (3 mdr. eller mere).
 4. Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i barnets liv, hvor barnet reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lign.)
 5. Barnet kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5 andre børn.

Ansøgning om deltagelse i Cool Kids

Hvor længe har det stået på, hvordan kommer angsten til udtryk, og hvad består angsten af.