Gruppeforløb for forældre

PPR tilbyder gruppeforløb til forældre, der oplever vanskeligheder i forældrerollen og som derfor søger støtte til udvikling af deres forældrekompetencer.

Forældrenes vanskeligheder kan f.eks. bestå i, at de har problemer med grænsesætning for deres barn - at deres barn har fravær fra skolen eller at kommunikationen mellem barn og forældre er præget af konflikter.

Indholdet vil være socialt gruppearbejde, hvor forældrene udarbejder egne mål og udviklingsområder. De får mulighed for at støtte hinanden og dele vigtige emner.
Der ydes råd/vejledning og inspiration fra gruppelederne og gruppen og der vil være mulighed for undervisning i relevante emner.Målet med indsatsen er, at forældrene får:

  • Nye redskaber til konflikthåndtering

  • Støtte til personlig udvikling samt udvikling af forældrekompetencer

  • Råd og vejledning - generelt på forældreopgaven og i specifikke vanskelige situationer

  • Undervisning i forældrerollen

  • Mulighed for at dele vanskelige emner i en gruppe med ligestillede

Vi starter gruppeforløb forår og efterår for:

  1. Forældre til børn i alderen 9-13 år

  2. Forældre til unge i alderen 13-17 år

Der vil være max 8 deltagere på et gruppeforløb samt to gruppeledere.
Gruppen mødes hver anden uge og i alt 10 gange. Der er løbende optag til grupperne.

Henvendelse til gruppeleder Claus Garm, mobil 21310101 eller Mette Hansen, mobil 21310100.