Temaer og indhold

  • Hvordan de voksne ofte reagerer i brudprocessen

  • Hvordan man kan samarbejde og kommunikere konstruktivt

  • Hvordan børn på forskellige alderstrin kan reagere på bruddet

  • Hvordan I kan møde barnet på en god måde

  • Kurset giver viden om, hvad der hjælper med den gode kommunikation

  • Der gives anvendelige redskaber til samarbejde og håndtering af problemer

  • Kurset sætter fokus på barnets perspektiv

  • Kurset giver inspiration til bopæls- og samværsaftaler