Kursus i sansebearbejdning - for forældre og barnets primære pædagog

Kropumulige børn - findes de? Nej, det gør de ikke – men der findes børn, hvis krop og sansesystem opfører sig anderledes end andre børns. Læs mere om kurset i sansebearbejdning herunder.

Hvis du oplever et barn, som har meget motorisk uro, er letafledelig, udadreagerende, stædig, usamarbejdsvillig eller langsom og passiv, så kan forklaringen eller noget af forklaringen måske findes i barnets sansesystem.

Vi reagerer forskelligt på de stimuli vi får. Nogle oplever stimuli meget kraftigere end andre og bliver let overstimulerede eller trækker sig fra stimuli og aktiviteter med mange stimuli. Nogle kan også have et nervesystem som har brug for ekstra mange stimuli for at arbejde optimalt og de falder enten hen hvis de ikke får det tilført udefra og bliver passive, eller de kan virke overaktive i deres forsøg på at få stimuli tilført nervesystemet. Når børns sansesystem er udfordret på en måde, så det griber voldsomt ind i deres hverdag med socialt samspil, leg og læring, kan der være behov for at hjælpe børnene med at få reguleret deres sansesystem. Det kan gøres ved at stimulere barnet på en bestemt måde eller ved at skabe ændringer i barnets omgivelser.

Praktiske oplysninger om kurset

Tid                         

 • Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12.30 - 15.30

 • Onsdag den 6. december 2017 kl. 9.00 - 12.00

 • Opfølgende telefonsamtale 3 måneder efter kursusafslutning.

Sted

 • PPR, Gl. Stationsvej 9, 2. th. 8940 Randers SV

Pris

 • Gratis

Tilmeldingsfrist

 • Den 24. oktober 2017. Se nedenstående for detaljerede oplysninger vedrørende tilmelding.

Målgruppe

 • Forældre og primærpædagog til børn i alderen 3-6 år

Deltagerantal

 • 6 -8 forældrepar og hvert barns primærpædagog.

Undervisere

 • Børnefysioterapeuter ved PPR Ulla Jakobsen og Trine Rimmer Refsgaard

Kursets form og indhold

Kursets form

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, casebeskrivelser fra praksis, drøftelser i små grupper og praktiske øvelser.  

 Indhold

 • Gennemgang af teoretisk grundforståelse omkring sansebearbejdning.

 • Gennemgang af viden omkring koblingen mellem sansebearbejdningsvanskeligheder, adfærd og evnen til at indgå i forskellige læringssituationer og i socialt samspil.

 • Redskaber og praktiske øvelser til at regulere barnets sansebearbejdning, så der efterfølgende er konkrete værktøjer til brug i dagligdagen i hjemmet og institutionen.

 • Planlægning af tiltag målrettet det enkelte barn og dets omgivelser.

Læringsmål

 • Deltagerne får teoretisk baggrundsviden omkring sansebearbejdning

 • Redskaber til at observere og se bag om barnets adfærd ud fra et sansebearbejdningsperspektiv.

 • Tilegnelse af nye og konkrete handlemuligheder i forhold til barnet og dets omgivelser.

Tilmelding

For at deltage på kurset skal forældre i samarbejde med barnets primærpædagog udfylde spørgeskemaet via linket herunder.

Download skemaet og vælg fanebladet "Værktøjer". Vælg herefter "Udfyld og underskriv" og du kan nu skrive direkte i skemaet.

Det udfyldte skema sendes på mail til fysioterapeut Ulla Jakobsen (Ulla.Jakobsen@randers.dk) eller fysioterapeut Trine Rimmer Refsgaard (Trine.Rimmer.Refsgaard@randers.dk) senest d. 24. oktober 2017.

Efter tilmeldingsfristen foregår en visitation.

Besked vedrørende optagelse/afslag på kurset gives via mail.

De forældre, der optages på kurset, får en uddybende telefonsamtale omkring barnet forud for kurset.

”Spørgeskema om bearbejdning af sanseindtryk 3-5 år”  

Fysioterapeutisk bistand i PPR