Kursets form og indhold

Kursets form

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, casebeskrivelser fra praksis, drøftelser i små grupper og praktiske øvelser.  

 Indhold

  • Gennemgang af teoretisk grundforståelse omkring sansebearbejdning.

  • Gennemgang af viden omkring koblingen mellem sansebearbejdningsvanskeligheder, adfærd og evnen til at indgå i forskellige læringssituationer og i socialt samspil.

  • Redskaber og praktiske øvelser til at regulere barnets sansebearbejdning, så der efterfølgende er konkrete værktøjer til brug i dagligdagen i hjemmet og institutionen.

  • Planlægning af tiltag målrettet det enkelte barn og dets omgivelser.

Læringsmål

  • Deltagerne får teoretisk baggrundsviden omkring sansebearbejdning

  • Redskaber til at observere og se bag om barnets adfærd ud fra et sansebearbejdningsperspektiv.

  • Tilegnelse af nye og konkrete handlemuligheder i forhold til barnet og dets omgivelser.