Sammenbragte Familier

Samtalegruppen "Sammenbragte Familier" er et tilbud, hvor man som forældre i sammenbragte familier kan møde andre forældre i lignende situationer.

I gruppen er der mulighed for, at man kan få hjælp og støtte til at løse nogle af de udfordringer man står med, når man er en familie med dine, mine og vores børn, ekspartnere, samværsaftaler med videre.

Der er mulighed for, at der kan tages emner op som problemer med partnerens børn, forskelsbehandling, jalousi, roller, forventninger med videre.

Vi mødes 8 gange af 2½ times varighed pr. gang.

Der vil være en afklarende samtale, hvor der er mulighed for at høre mere om forløbet.

Forventet opstart:

Sidst i oktober 2017.

For nærmere information kontakt:

Fremskudt socialrådgiver Lars Olsen:
Telefon: 5144 5489
Mail: Lars.olsen@randers.dk

Fremskudt socialrådgiver Anja Holdgaard:
Telefon: 5144 5486
Mail: Anja.holdgaard.nielsen@randers.dk