Sprog i Samspil

PPR tilbyder kompetenceudvikling for professionelle, der arbejder med børn. Fokus er praksisnær opkvalificering af læringsmiljøet. Læs om kurset "Lad sproget vise vej til læse -og skriveudvikling" herunder.

Kurset "Lad sproget vise vej til læse- og skriveudvikling" er et kursus for pædagoger.

Kurset er et forsknings- og evidensbaseret program, der har til formål at støtte interaktion og sprogtilegnelse gennem leg og daglige rutiner.

På kurset vil du få praktiske ideer til, hvordan du kan tilpasse og anvende sprogstrategier til at skabe et godt sprogpædagogisk miljø i dagtilbuddet.

Indholdet er bygget op omkring let teori og mange praktiske øvelser, hvor man som deltager er aktiv.

Kurset foregår fredag d. 15.9 og fredag d. 29.09

– begge dage kl. 9-12

  • På PPR Gl. Stationsvej 9, lok 04, 8940 Randers SV
  • Benyt indgangsdøren i gadeplan ca. 15 m til højre for nr. 9.
  • Kursusdagene er sammenhængende, så man skal komme begge gange.
 

Børn lærer om læse- og skriftsproget fra fødslen. De lærer om det på samme måde, som de lærer talesproget – nemlig gennem naturlige dagligdags samspil med deres omsorgspersoner, som støtter dem til samtale og viser hvordan skriften kan bruges. Lad sproget vise vej til læse- og skriveudvikling tager derfor udgangspunkt i, at børn udvikler sproget i gode sociale interaktioner med voksne, der involverer dem i det virkelige livs anvendelse af skriftsprog. På dette kursus lærer du om, hvordan du skaber et miljø i dagtilbud, som kan danne fundament for en læse- og skriftsproglig udvikling.

Praktisk

  • Deltagerne er pædagogiske medarbejdere i dagtilbud.
  • Underviserne er talehørekonsulenterne Lilian Thybo og Charlotte Blaabjerg.
  • Der serveres kaffe/the og en let forfriskning.


Tilmelding

Tilmeld dig hos Lilian på mail lilian.thybo@randers.dk eller på telefon 2926 5226.