Samarbejde med dagtilbud/skoler

PPR medarbejdernes overordnede funktion i samarbejdet med skoler/dagtilbud er at være proceskonsulenter.

At være proceskonsulent betyder i denne kontekst at være med til – ud fra medarbejderens faglige vinkel - at være konsulent på det pædagogiske arbejde med et barn, vurdere dets behov og støtte op omkring dets udvikling. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at:

  • indtage positionen som specialist og f.eks. lave en faglig udredning og på denne måde bidrage med fagspecifik viden
  • arbejde konsultativt og give vejledning/sparring til de primære voksne omkring barnet
  • i TCR-regi at yde undervisning til børn med specifikke behov

Procedure for inddragelse af PPR

PPR arbejder ud fra et systemisk og narrativt perspektiv med fokus på ressourcer og relationer. Det gælder både, når der samarbejdes med skoler/dagtilbud på individ- og gruppeniveau eller om kompetenceudvikling. Det betyder, at PPR medarbejderne har til formål at understøtte en forståelsesramme, hvor der er:

  • mindre fokus på barnets/den unges/forældrenes individuelle forudsætninger og vanskeligheder
  • større fokus på de faktorer i barnets/de unges miljø, der fremmer positiv udvikling

I praksis gøres dette bl.a. ved at sætte reflekterende processer i gang hos centrale aktører omkring barnet/den unge, så disse aktører bevæges til at få nye vinkler på og ideer til, hvordan man bedst muligt understøtter udvikling og trivsel.

Her findes en oversigt over hvilke fagpersoner, der er tilknyttet den enkelte skole/dagtilbud/institution:

Tværgruppelister