Skemaer til dagtilbud/skoler

Herunder findes forskellige blanketter til brug i samarbejde mellem dagtilbud/skole, PPR, Sundhedsplejen og Myndighedscentret. Fremsendes elektronisk til de aktuelle fagpersoner - enten via randers.dk mail - eller via digital post (gælder for private dagtilbud/skoler).

Tværfagligt netværksmøde

Her findes det skema, som skal udfyldes forud for de tværfaglige netværksmøder. Forældrene er inviteret med til mødet, og skemaet er gennemgået med forældrene inden mødet. Efter udfyldelse sendes skemaet pr. mail til relevante medarbejdere. Private institutioner sender skemaet via digital post.

Tværfagligt netværksmøde - skema (gult)

Aftaleskema

Her findes aftaleskemaet, som skal benyttes i forbindelse med referatet fra de tværfaglige netværksmøder. Af aftaleskemaet fremgår aftalerne for det videre samarbejde.

Aftaleskema (blåt)

Forældresamtykke til PPR

Procedure og skemaer til fysioterapeutisk bistand - småbørn

Find skemaer vedr. visitation/revisitation her