TG-møder - Tværfaglige gruppemøder

Forældrene og pædagoger bringer barnets problemstilling på TG-møde (Tværfaglige Gruppemøder, der afholdes af børnehaven). Inden mødet har forældre og pædagogisk personale udfyldt en TRASMO eller DPU. Begge vurderinger kan være med til at kvalificere rådgivningen om barnet i alderen 0-2,11 år. Daginstitutionen kan invitere fysioterapeuten med på TG møderne i relevante sager.

På TG mødet laves en tværfaglig sparring til personale og forældre og en vurdering af barnets behov for yderligere indsatser.