Visitation

Visitationsudvalgets opgave er at visitere børn og unge til særligt dagtilbud, særligt klubtilbud, særligt skoletilbud eller andet relevant tilbud, herunder akutte henvendelser, f.eks. i forbindelse med tilflyttere o.l.

I Randers Kommune vil vi sikre sammenhæng i indsatser for byens borgere. Det gælder også for børn og unge som har brug for ekstra støtte og vejledning. Randers Kommune arbejder på at fremme et sammenhængende 0-18 års perspektiv også når børn, unge og familiers behov skal understøttes af forskellige forvaltninger og afdelinger med baggrund i forskellig lovgivning.

Børn, unge og familier med behov for hjælp og støtte fra både Afdeling Børn, Skoleafdelingen, Børn og Familieafdelingen og Socialafdelingen skal mødes af én kommune, der med barnet i centrum samarbejder rettidigt og tværfagligt for at skabe fælles løsninger i samarbejde med barnet og familien. Forvaltningerne skal sammen sikre, at disse børn, unge og familier får de bedste udviklingsbetingelser såvel undervisningsmæssigt som socialt.

Find skemaer til dagtilbud her

Find skemaer til skoler her